Aktualności / Informacje

Aktualne prace

Aktualne modernizacje

* modernizacja serwerowni [90%]

* modernizacja węzła szkieletowego MultimediaHD Ziębice-Czesławice [80%]

Aktualne budowy

* budowa szkieletu sieci bezprzewodowej MultimediaHD Czesławice-Dębowiec [40%]

* budowa szkieletu sieci bezprzewodowej MultimediaHD Dębowiec-Kalinowice [0%]

* budowa szkieletu sieci bezprzewodowej MultimediaHD Dębowiec-Bożnowice [0%]

* budowa szkieletu sieci bezprzewodowej MultimediaHD Dębowiec-Wigańcice [0%]

* budowa szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice [50%]

Planowane prace

* budowa szkieletu MultimediaHD Czesławice-Starczówek

* budowa szkieletu MultimediaHD Osina Wielka-Skoroszowice

* budowa węzła MultimediaHD Czesławice-Raczyce

* budowa węzła MultimediaHD Czesławice-Witostowice

Projekty

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Wojska Polskiego, Sportowa

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Sienna, Łąkowa, Stawowa, Podmiejska, Pusta, Lompy, Witosa

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Wałowa, Przemysłowa

* projekt szkieletu MultimediaHD Czesławice-Doboszowice

Zakończone prace

* budowa węzła dystrybucyjnego, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Czesławice [100%]

* budowa węzła sieci MultimediaHD Osina Wielka-ZWiK [100%]

* budowa węzła szkieletu sieci MultimediaHD Stary Henryków-Muszkowice [100%]

* budowa węzła szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Muszkowice [100%]

* modernizacja węzła dostępowego sieci MultimediaHD Osina Wielka-Służejów [100%]

* modernizacja węzła szkieletowego sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Oczyszczalnia Henryków [100%]

* budowa węzła szkieletowego sieci, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Nowy Dwór [100%]

* budowa węzła dystrybucyjnego sieci MultimediaHD Czesławice-Nowy Dwór [100%]

* budowa punktu dostępowego sieci MultimediaHD Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Osina Wielka [100%]

* budowa węzła dystrybucyjnego sieci MultimediaHD Czesławice-Stary Henryków [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Osina Wielka-Służejów [100%]

* modernizacja szkieletu sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Ziębice [100%]

* modernizacja szkieletu sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Oczyszczalnia Ziębice [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD ziemia-powietrze Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Stary Henryków-Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Ziębice-Stary Henryków [100%]

* budowa węzła szkieletowego, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Widokowa [100%]

* modernizacja węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Graniczna [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Podmiejska [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Graniczna [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Gliwicka [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Wojska Polskiego [100%]

* budowa serwerowni Ziębice [100%]