Aktualności / Informacje

Aktualne prace

Aktualne modernizacje już istniejących punktów

* modernizacja serwerowni [80%]

* modernizacja węzła szkieletowego sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Oczyszczalnia Henryków [90%]

* modernizacja węzła szkieletowego sieci MultimediaHD Ziębice-Czesławice [60%]

* modernizacja węzła dostępowego sieci MultimediaHD Osina Wielka-Służejów [90%]

Aktualne budowy dopiero powstających punktów

* budowa szkieletu sieci światłowodowej sieci MultimediaHD Ziębice [30%]

Planowane prace

* budowa węzła szkieletu sieci MultimediaHD Stary Henryków-Muszkowice

* budowa węzła szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Muszkowice

* budowa węzła dystrybucyjnego, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Czesławice

* budowa węzła sieci MultimediaHD Osina Wielka-ZWiK

* budowa węzła sieci MultimediaHD Czesławice-Raczyce

* budowa węzła sieci MultimediaHD Czesławice-Witostowice

Projekty

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Wojska Polskiego, Sportowa

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Sienna, Łąkowa, Stawowa, Podmiejska, Pusta, Lompy, Witosa

* projekt szkieletu sieci światłowodowej MultimediaHD Ziębice ul. Wałowa, Przemysłowa

* projekt szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Starczówek

* projekt szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Doboszowice

* projekt szkieletu sieci MultimediaHD Osina Wielka-Skoroszowice

Zakończone prace

* budowa węzła szkieletowego sieci, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Nowy Dwór [100%]

* budowa węzła dystrybucyjnego sieci MultimediaHD Czesławice-Nowy Dwór [100%]

* budowa punktu dostępowego sieci MultimediaHD Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Czesławice-Osina Wielka [100%]

* budowa węzła dystrybucyjnego sieci MultimediaHD Czesławice-Stary Henryków [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Osina Wielka-Służejów [100%]

* modernizacja szkieletu sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Ziębice [100%]

* modernizacja szkieletu sieci ZWIK Czesławice-ZWIK Oczyszczalnia Ziębice [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD ziemia-powietrze Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Stary Henryków-Osina Wielka [100%]

* budowa szkieletu sieci MultimediaHD Ziębice-Stary Henryków [100%]

* budowa węzła szkieletowego, punktu dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Widokowa [100%]

* modernizacja węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Graniczna [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Podmiejska [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Graniczna [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Gliwicka [100%]

* budowa węzła szkieletowego, węzła dostępowego sieci MultimediaHD Ziębice ul. Wojska Polskiego [100%]

* budowa serwerowni Ziębice [100%]